Sandhya | Satsangs.nl Eenheid, Verlichting, Bevrijding Satsang kosmische cycloon
L
Satsangs zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent. Ontmoetingen in de ware zin des woords: ont-moet-ingen. Je moet nergens heen, je moet niets voor elkaar krijgen en je hoeft niets te vermijden. Randolph noemt zijn overdracht the transmission Heart & Space’ en ‘de Yoga van het Licht’. Hij spreek over de essentie van de Advaita Vedanta, Dzogchen, yoga en Zen’. Randolph’s pad van het levende Mysterie en de Absolute Bevrijding heeft zijn oorsprong in India en de Himalaya en word al eeuwen doorgegeven door een opeenvolging van bevrijde leraren. Randolph is zo’n leraar...
Tradities Tradities Meester Cheng Meester Cheng Intensives Intensives Journal Journal | | |
Ah, hier ben je dan… Blijkbaar heeft je zoektocht je bepaalde zoekwoorden ingegeven waardoor je via deze invalshoek een van mijn sites binnen bent gesurft… Welkom in mijn world wide ethernet van Satsang, Darshan, Advaita Vedanta, Eenheid, Verlichting & Bevrijding… Omdat de meeste mensen nog niet precies weten wat Satsang is en wat je hier te wachten staat, geef ik je een kleine introductie… Satsang, Advaita Vedanta, Dogchen, Yoga, Zen… staan voor eeuwenoude bevrijdingswegen, waarbij de ontdekking van je Ware Natuur zich onmiddelijk en spontaan, maar ook via stapsgewijze openbaringen kan voltrekken. De Satsangs en de Advaita Vedanta van mijn traditie vormen het Directe Pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Satsang betekent ‘associatie of vereenzelviging met het hoogste’, Satya, de hoogste waarheid. Omdat men hier tegenwoordig nog nauwelijks weet van heeft en dit de laatste tijd nogal verwaterd is, noem ik mijn satsangs soms Satyasatsang. Oorspronkelijk komt het woord satsang van Satyasanga. Satya is de allerhoogste waarheid, nog vooraf aan Zijn (sat). Toen Satya voor de ‘moderne’ mens te subtiel werd, is Satyasangha gedegradeerd naar satsangha en vervolgens naar satsang. In satsang beginnen de verwijzingen naar sat, de zijnstoestand. Satya betekent dus: de absolute Waarheid, het Stralende Hart, het Oorspronkelijke. Advaita staat voor eenheid en Vedanta (einde van de Veda’s, einde van wetens- waardigheden) staat voor het volledig opgaan in de Natuurlijke Staat. De spil van Satya Satsang en Advaita Vedanta is centratie, activatie, stabilisatie, zelfonderzoek en transmissie; zaken rechtstreeks en eenduidig onder ogen komen, het direct schouwen in je Ware Natuur (Darshan), de levenskracht door het Hart heen leiden en je leven door het Hart laten leiden. Vooraf, tijdens en voorbij ‘ik voel me ellendig’ of ‘ik ben gelukkig’ is er IK BEN, de Eenheid van de universele Zijnstoestand... Een werkelijke en oprechte realisatietocht kan via het ontwaken in eenheid en de voltrekking van Verlichting zelfs daar nog aan voorbij gaan. Zijn is dan niet het eindstation, maar de brug naar de uiteindelijke Bevrijding. Dit is het opgaan in het Stralende Hart, de realisatie van het Absolute. Het ontvangende bestaan (het indirecte spiegelcircuit van het leven) dat verloopt via reflecteren en refereren gaat hier over in het directe onrefereerbare Broncircuit. De mind zinkt in het Hart en lost op. Vervolgens is het mogelijk dat de levenskracht als een feniks hernieuwd kan oprijzen. Randolph noemt dit oplossen Verlorenheid en het wederoprijzen de uiteindelijke Bevrijding: “Gebruik Zijn, Gewaarzijn, niet als platform, maar als brug om de oversteek te maken. Verlies je laatste voorwaarde. Verlies je belang in Gewaarzijn, het bewuste. Verlies je investering in de zijnstoestand. Hervind de schat, de diamant van de levende Liefde die onvoorwaardelijk en onmiddellijk is en geen begin of einde kent. Het accepteren van dit geschenk, dat ieders geboorterecht is, vraagt slechts één ding: de totale acceptatie en opgave van alles wat je dacht te zijn...”
Waar Satsang over gaat… Hier in satsang ligt de uitnodiging om in eenheid te ontwaken, de verlichte staat te realiseren en om uiteindelijk in het Stralende verloren te raken...” Aanwezige: “Hoe komt een mens tot zoeken?” Randolph: “I eder mens kent wel van die sublieme momenten in zijn leven, waarin alles zich - als een donderslag bij heldere hemel - plotseling in een ongekende stralende stilte afspeelt. Het hart explodeert, alles stroomt, verliefd dwaal je rond in de heerlijkheid van een extatisch universum. Die magische momenten komen schijnbaar onaangekondigd op, onverklaarbaar, uit het niets… en dan verdwijnen ze meestal weer. Het wonderlijke was... je hoefde er niet voor te veranderen. Het kwam over je. Niets hoefde te verdwijnen, want alles was er, net zoals altijd: de bomen, de zon, de lucht, de mensen… en toch was alles anders. Dezelfde bomen, mensen, gebeurtenissen, baadden ineens in een mysterieus Licht dat alles ongekend levend maakte en alles liet ‘zingen en dansen’… Dit is de realiteit zonder filtering en zonder bemiddeling van de mind: de werkelijkheid zonder voorwaarden en condities, naakt en ongecompliceerd. Op de één of andere manier had er een tijdelijke perspectief verschuiving plaatsgevonden... De meeste mensen vragen zich dan af: “Wat is er in godsnaam gebeurd?”, “Hoe krijg ik dat terug of kan ik er weer naar toe?” “Hoe heeft het zich voltrokken?” Een zoektocht is geboren...” Aanwezige: “Worden er in satsang vragen beantwoord?” Randolph: “Er worden in satsang vragen gesteld, maar die worden door een waarachtige leermeester direct naar hun Bron geleidt. De verwarring van ‘iemand’ tot autoriteit maken en dan met zo’n ‘leermeester’ het spel van vraag en antwoord spelen, is in ieder geval niet wat er hier in Satsang gebeurt. Door hier in Satsang, Sandhya en Darshan te ‘verkeren’ wordt realisatie doorgegeven. Onomwonden, direct en spontaan... Al dan niet met woorden. Nogmaals: er worden wel vragen gesteld, maar zowel de vraag als de vraagsteller worden direct naar hun oorsprong geleid. Er is eerder een ongedaan maken, dan beantwoorden. Zowel de vraagsteller als de vraag zelf worden in vrage gesteld. Je zogenaamd antwoorden zijn geen echte antwoorden. Die zijn je door het collectieve bewustzijn opgedrongen en verhullen je natuurlijke openheid. Wanneer je de antwoorden op levensvragen bevraagt, opent zich de Realisatie met zijn oneindige ‘achterland’. Kennis vergaren, ‘jezelf’ als autoriteit behouden en doorgaan met het spiritueel ‘doe-het-zelven’ levert je niets op. Hier ‘verkeren’ betekent noch autoriteit in de leermeester projecteren noch in jezelf en herkennen dat ‘iemand anders’ of ‘jezelf’ slechts illusoire optieken zijn... Hier ligt de uitnodiging om in eenheid te ontwaken, de verlichte staat te realiseren en om uiteindelijk in het Stralende verloren te raken...” Satsang en Advaita Vedanta laten je zien dat er voor Zelfrealisatie niets wezenlijks verandert hoeft te worden en laten je beseffen dat je enerverende bestaan zich altijd om en in het stille Hartcentrum afspeelt.
INTRODUCTION
Satsang met Randolph Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | Satsangs.nl Satsangs.nl
Satsang is een Sanskriet woord dat letterlijk ‘associatie met Zijn (sat) betekent, ‘identificatie met de staat van Zijn’, ‘een ontmoeting in Waarheid (Satya)’…
Satsang met Randolph | Jnani Satsang vlinder berg Satsang silver lining
De kracht van de Directe overdracht...
Satsang met Randolph: de essentie van Advaita Vedanta, Dzogchen, Zen, Yoga
Satsangs.nl
| Video Video | NL NL EN EN ES ES | DE DE
SATSANG OP TWITTER

Wat is Satsang?

SATSANGS.NL | KENNISMAKING

SATSANGS.NL | WAAR SATSANG OVER GAAT

SATSANG | ADVAITA VEDANTA | DZOGCHEN | ZEN | YOGA
Sandhya | Satsangs.nl Satsang kosmische cycloon Eenheid, Verlichting, Bevrijding
T
Satsangs.nl
Satsang met Randolph: de essentie van Advaita Vedanta, Dzogchen, Zen, Yoga
De kracht van de Directe overdracht...
Satsang is een Sanskriet woord dat letterlijk ‘associatie met Zijn (sat) betekent, ‘identificatie met de staat van Zijn’, ‘een ontmoeting in Waarheid (Satya)’…
Satsang adelaars berg
SATSANG | ADVAITA VEDANTA | DZOGCHEN | ZEN | YOGA
Satsang met Randolph Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | Traditiones Tradities Master Cheng Meester Cheng Intensivos Intensives Journal Journal | | |

INTRODUCTIE

SATSANG OP TWITTER
Satsangs.nl Satsangs.nl Tradities Tradities Meester Cheng Meester Cheng Intensives Intensives Journal Journal | | |
Satsangs zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent. Ontmoetingen in de ware zin des woords: ont-moet- ingen. Je moet nergens heen, je moet niets voor elkaar krijgen en je hoeft niets te vermijden. Randolph noemt zijn overdracht the transmission Heart & Space’ en ‘de Yoga van het Licht’. Hij spreek over de essentie van de Advaita Vedanta, Dzogchen, yoga en Zen’. Randolph’s pad van het levende Mysterie en de Absolute Bevrijding heeft zijn oorsprong in India en de Himalaya en word al eeuwen doorgegeven door een opeenvolging van bevrijde leraren. Randolph is zo’n leraar...
Ah, hier ben je dan… Blijkbaar heeft je zoektocht je bepaalde zoekwoorden ingegeven waardoor je via deze invalshoek een van mijn sites binnen bent gesurft… Welkom in mijn world wide ethernet van Satsang, Darshan, Eenheid, Verlichting & Bevrijding… Omdat de meeste mensen nog niet precies weten wat Satsang is en wat je hier te wachten staat, geef ik je een kleine introductie… Satsang, Advaita Vedanta, Dogchen, Yoga, Zen… staan voor eeuwenoude bevrijdingswegen, waarbij de ontdekking van je Ware Natuur zich onmiddelijk en spontaan, maar ook via stapsgewijze openbaringen kan voltrekken. De Satsangs en de Advaita Vedanta van mijn traditie vormen het Directe Pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Satsang betekent ‘associatie of vereenzelviging met het hoogste’, Satya, de hoogste waarheid. Omdat men hier tegenwoordig nog nauwelijks weet van heeft en dit de laatste tijd nogal verwaterd is, noem ik mijn satsangs soms Satyasatsang. Oorspronkelijk komt het woord satsang van Satyasanga. Satya is de allerhoogste waarheid, nog vooraf aan Zijn (sat). Toen Satya voor de ‘moderne’ mens te subtiel werd, is Satyasangha gedegradeerd naar satsangha en vervolgens naar satsang. In satsang beginnen de verwijzingen naar sat, de zijnstoestand. Satya betekent dus: de absolute Waarheid, het Stralende Hart, het Oorspronkelijke. Advaita staat voor eenheid en Vedanta (einde van de Veda’s, einde van wetens- waardigheden) staat voor het volledig opgaan in de Natuurlijke Staat. De spil van Satya Satsang en Advaita Vedanta is centratie, activatie, stabilisatie, zelfonderzoek en transmissie; zaken rechtstreeks en eenduidig onder ogen komen, het direct schouwen in je Ware Natuur (Darshan), de levenskracht door het Hart heen leiden en je leven door het Hart laten leiden. Vooraf, tijdens en voorbij ‘ik voel me ellendig’ of ‘ik ben gelukkig’ is er IK BEN, de Eenheid van de universele Zijnstoestand... Een werkelijke en oprechte realisatietocht kan via het ontwaken in eenheid en de voltrekking van Verlichting zelfs daar nog aan voorbij gaan. Zijn is dan niet het eindstation, maar de brug naar de uiteindelijke Bevrijding. Dit is het opgaan in het Stralende Hart, de realisatie van het Absolute. Het ontvangende bestaan (het indirecte spiegelcircuit van het leven) dat verloopt via reflecteren en refereren gaat hier over in het directe onrefereerbare Broncircuit. De mind zinkt in het Hart en lost op. Vervolgens is het mogelijk dat de levenskracht als een feniks hernieuwd kan oprijzen. Randolph noemt dit oplossen Verlorenheid en het wederoprijzen de uiteindelijke Bevrijding: “Gebruik Zijn, Gewaarzijn, niet als platform, maar als brug om de oversteek te maken. Verlies je laatste voorwaarde. Verlies je belang in Gewaarzijn, het bewuste. Verlies je investering in de zijnstoestand. Hervind de schat, de diamant van de levende Liefde die onvoorwaardelijk en onmiddellijk is en geen begin of einde kent. Het accepteren van dit geschenk, dat ieders geboorterecht is, vraagt slechts één ding: de totale acceptatie en opgave van alles wat je dacht te zijn...” Hier in satsang ligt de uitnodiging om in eenheid te ontwaken, de verlichte staat te realiseren en om uiteindelijk in het Stralende verloren te raken...”
Waar Satsang over gaat… Aanwezige: “Hoe komt een mens tot zoeken?” Randolph: “I eder mens kent wel van die sublieme momenten in zijn leven, waarin alles zich - als een donderslag bij heldere hemel - plotseling in een ongekende stralende stilte afspeelt. Het hart explodeert, alles stroomt, verliefd dwaal je rond in de heerlijkheid van een extatisch universum. Die magische momenten komen schijnbaar onaangekondigd op, onverklaarbaar, uit het niets… en dan verdwijnen ze meestal weer. Het wonderlijke was... je hoefde er niet voor te veranderen. Het kwam over je. Niets hoefde te verdwijnen, want alles was er, net zoals altijd: de bomen, de zon, de lucht, de mensen… en toch was alles anders. Dezelfde bomen, mensen, gebeurtenissen, baadden ineens in een mysterieus Licht dat alles ongekend levend maakte en alles liet ‘zingen en dansen’… Dit is de realiteit zonder filtering en zonder bemiddeling van de mind: de werkelijkheid zonder voorwaarden en condities, naakt en ongecompliceerd. Op de één of andere manier had er een tijdelijke perspectief verschuiving plaatsgevonden... De meeste mensen vragen zich dan af: “Wat is er in godsnaam gebeurd?”, “Hoe krijg ik dat terug of kan ik er weer naar toe?” “Hoe heeft het zich voltrokken?” Een zoektocht is geboren...” Aanwezige: “Worden er in satsang vragen beantwoord?” Randolph: “Er worden in satsang vragen gesteld, maar die worden door een waarachtige leermeester direct naar hun Bron geleidt. De verwarring van ‘iemand’ tot autoriteit maken en dan met zo’n ‘leermeester’ het spel van vraag en antwoord spelen, is in ieder geval niet wat er hier in Satsang gebeurt. Door hier in Satsang, Sandhya en Darshan te ‘verkeren’ wordt realisatie doorgegeven. Onomwonden, direct en spontaan... Al dan niet met woorden. Nogmaals: er worden wel vragen gesteld, maar zowel de vraag als de vraagsteller worden direct naar hun oorsprong geleid. Er is eerder een ongedaan maken, dan beantwoorden. Zowel de vraagsteller als de vraag zelf worden in vrage gesteld. Je zogenaamd antwoorden zijn geen echte antwoorden. Die zijn je door het collectieve bewustzijn opgedrongen en verhullen je natuurlijke openheid. Wanneer je de antwoorden op levensvragen bevraagt, opent zich de Realisatie met zijn oneindige ‘achterland’. Kennis vergaren, ‘jezelf’ als autoriteit behouden en doorgaan met het spiritueel ‘doe-het-zelven’ levert je niets op. Hier ‘verkeren’ betekent noch autoriteit in de leermeester projecteren noch in jezelf en herkennen dat ‘iemand anders’ of ‘jezelf’ slechts illusoire optieken zijn... Hier ligt de uitnodiging om in eenheid te ontwaken, de verlichte staat te realiseren en om uiteindelijk in het Stralende verloren te raken...” Satsang en Advaita Vedanta laten je zien dat er voor Zelfrealisatie niets wezenlijks verandert hoeft te worden en laten je beseffen dat je enerverende bestaan zich altijd om en in het stille Hartcentrum afspeelt.
NL NL EN EN ES ES Satsang met Randolph | Jnani Satsang silver lining | DE DE

Wat is Satsang?

SATSANGS.NL | KENNISMAKING

SATSANGS.NL | WAAR SATSANG OVER GAAT

Sandhya | Satsangs.nl Satsang kosmische cycloon
Satsangs.nl
Satsang met Randolph: de essentie van Advaita Vedanta,
De kracht van de Directe overdracht…
Eenheid, Verlichting, Bevrijding Satsang adelaars berg
SATSANG | ADVAITA VEDANTA | DZOGCHEN | ZEN | YOGA
Satsang met Randolph
Satsang is een Sanskriet woord dat letterlijk ‘associatie met Zijn (sat) betekent, ‘identificatie met de staat van Zijn’, ‘een ontmoeting in Waarheid (Satya)’…
SATSANG OP TWITTER
Satsangs zijn ontmoetingen in de Waarheid die je van nature bent. Ontmoetingen in de ware zin des woords: ont-moet-ingen. Je moet nergens heen, je moet niets voor elkaar krijgen en je hoeft niets te vermijden. Randolph noemt zijn overdracht ‘the transmission Heart & Space’ en ‘de Yoga van het Licht’. Hij spreek over de essentie van de Advaita Vedanta, Dzogchen, yoga en Zen’. Randolph’s pad van het levende Mysterie en de Absolute Bevrijding heeft zijn oorsprong in India en de Himalaya en word al eeuwen doorgegeven door een opeenvolging van bevrijde leraren. Randolph is zo’n leraar...
Satsangs.nl Satsangs.nl Agenda Agenda Randolph Randolph | | Tradities Tradities Intensives Intensives |
Wat Satsang is… Ah, hier ben je dan… Blijkbaar heeft je zoektocht je bepaalde zoekwoorden ingegeven waardoor je via deze invalshoek een van mijn sites binnen bent gesurft… Welkom in mijn world wide ethernet van Satsang, Darshan, Eenheid, Verlichting & Bevrijding… Omdat de meeste mensen nog niet precies weten wat Satsang is en wat je hier te wachten staat, geef ik je een kleine introductie… Satsang, Advaita Vedanta, Dogchen, Yoga, Zen… staan voor eeuwenoude bevrijdingswegen, waarbij de ontdekking van je Ware Natuur zich onmiddelijk en spontaan, maar ook via stapsgewijze openbaringen kan voltrekken. De Satsangs en de Advaita Vedanta van mijn traditie vormen het Directe Pad voor mensen die hun Ware Natuur willen realiseren en hun bestaan steeds meer laten opnemen en overnemen door het levende Mysterie. Satsang betekent ‘associatie of vereenzelviging met het hoogste’, Satya, de hoogste waarheid. Omdat men hier tegenwoordig nog nauwelijks weet van heeft en dit de laatste tijd nogal verwaterd is, noem ik mijn satsangs soms Satyasatsang. Oorspronkelijk komt het woord satsang van Satyasanga. Satya is de allerhoogste waarheid, nog vooraf aan Zijn (sat). Toen Satya voor de ‘moderne’ mens te subtiel werd, is Satyasangha gedegradeerd naar satsangha en vervolgens naar satsang. In satsang beginnen de verwijzingen naar sat, de zijnstoestand. Satya betekent dus: de absolute Waarheid, het Stralende Hart, het Oorspronkelijke. Advaita staat voor eenheid en Vedanta (einde van de Veda’s, einde van wetens-waardigheden) staat voor het volledig opgaan in de Natuurlijke Staat.
Waar Satsang over gaat… Aanwezige: “Hoe komt een mens tot zoeken?” Randolph: “Ieder mens kent wel van die sublieme momenten in zijn leven, waarin alles zich - als een donderslag bij heldere hemel - plotseling in een ongekende stralende stilte afspeelt. Het hart explodeert, alles stroomt, verliefd dwaal je rond in de heerlijkheid van een extatisch universum. Die magische momenten komen schijnbaar onaangekondigd op, onverklaarbaar, uit het niets… en dan verdwijnen ze meestal weer. Het wonderlijke was... je hoefde er niet voor te veranderen. Het kwam over je. Niets hoefde te verdwijnen, want alles was er, net zoals altijd: de bomen, de zon, de lucht, de mensen… en toch was alles anders. Dezelfde bomen, mensen, gebeurtenissen, baadden ineens in een mysterieus Licht dat alles ongekend levend maakte en alles liet ‘zingen en dansen’… Dit is de realiteit zonder filtering en zonder bemiddeling van de mind: de werkelijkheid zonder voorwaarden en condities, naakt en ongecompliceerd. Op de één of andere manier had er een tijdelijke perspectief verschuiving plaatsgevonden... De meeste mensen vragen zich dan af: “Wat is er in godsnaam gebeurd?”, “Hoe krijg ik dat terug of kan ik er weer naar toe?” “Hoe heeft het zich voltrokken?” Een zoektocht is geboren...” Aanwezige: “Worden er in Satsang vragen beantwoord?” Randolph: “Er worden in Satsang vragen gesteld, maar die worden door een waarachtige leermeester direct naar hun Bron geleidt. De verwarring van ‘iemand’ tot autoriteit maken en dan met zo’n ‘leermeester’ het spel van vraag en antwoord spelen, is in ieder geval niet wat er hier in Satsang gebeurt. Door hier in Satsang, Sandhya en Darshan te ‘verkeren’ wordt realisatie doorgegeven. Onomwonden, direct en spontaan... Al dan niet met woorden. Nogmaals: er worden wel vragen gesteld, maar zowel de vraag als de vraagsteller worden direct naar hun oorsprong geleid. Er is eerder een ongedaan maken, dan beantwoorden. Zowel de vraagsteller als de vraag zelf worden in vrage gesteld. Je zogenaamd antwoorden zijn geen echte antwoorden. Die zijn je door het collectieve bewustzijn opgedrongen en verhullen je natuurlijke openheid. Wanneer je de antwoorden op levensvragen bevraagt, opent zich de Realisatie met zijn oneindige ‘achterland’. Kennis vergaren, ‘jezelf’ als autoriteit behouden en doorgaan met het spiritueel ‘doe-het-zelven’ levert je niets op. Hier ‘verkeren’ betekent noch autoriteit in de leermeester projecteren noch in jezelf en herkennen dat ‘iemand anders’ of ‘jezelf’ slechts illusoire optieken zijn... Hier ligt de uitnodiging om in eenheid te ontwaken, de verlichte staat te realiseren en om uiteindelijk in het Stralende verloren te raken...” Satsang en Advaita Vedanta laten je zien dat er voor Zelfrealisatie niets wezenlijks verandert hoeft te worden en laten je beseffen dat je enerverende bestaan zich altijd om en in het stille Hartcentrum afspeelt.
NL NL Aanmelden EN EN Aanmelden ES ES Aanmelden Satsang met Randolph | Jnani Satsang silver lining Contact Contact | | DE DE Aanmelden
Dzogchen, Zen, Yoga

SATSANG

SATSANG MET RANDOLPH

Wat is Satsang?

SATSANGS.NL | KENNISMAKING

SATSANGS.NL | WAAR SATSANG OVER GAAT

Blog Blog
Heeft men je ooit verteld over de mogelijkheid van een turbulent bestaan vol dynamiek en leven, dat zich tegelijkertijd afspeelt in de vrede, de vrijheid en de absolute stilte van je Ware Natuur? De verwezenlijking van zo’n turbulent bestaan midden in het hart van je leven is mogelijk via het realiseren van ‘het stille centrum van de cycloon’...

HET STILLE CENTRUM VAN DE CYCLOON

HET STILLE CENTRUM VAN DE CYCLOON
Heeft men je ooit verteld over de mogelijkheid van een turbulent bestaan vol dynamiek en leven, dat zich tegelijkertijd afspeelt in de vrede, de vrijheid en de absolute stilte van je Ware Natuur? De verwezenlijking van zo’n turbulent bestaan midden in het hart van je leven is mogelijk via het realiseren van ‘het stille centrum van de cycloon’...
HET STILLE CENTRUM VAN DE CYCLOON
Heeft men je ooit verteld over de mogelijkheid van een turbulent bestaan vol dynamiek en leven, dat zich tegelijkertijd afspeelt in de vrede, de vrijheid en de absolute stilte van je Ware Natuur? De verwezenlijking van zo’n turbulent bestaan midden in het hart van je leven is mogelijk via het realiseren van ‘het stille centrum van de cycloon’...
Over Randolph… In 1987 ontmoette Randolph de Nederlandse Advaita Vedanta leermeester Alexander Smit, een directe leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Na drie jaar intensief contact realiseerde hij op 31-jarige leeftijd wie hij is en altijd geweest was. Met de ontdekking van zijn Ware Natuur eindigde zijn zoektocht en begon zijn ‘realisatietocht’. In de jaren die volgden werd hij door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst. Dit was, zoals hij zelf omschrijft, “een zeven jaar lang durend proces waarin op organische wijze iedere aandachtsvorm werd opgenomen in het Hart, om uiteindelijk daarin volledig en definitief verloren te raken en als het Stralende te herrijzen. Via de realisaties van eenheid en het Absolute openbaarde zich uiteindelijk de Bevrijding. Deze uiteindelijke Bevrijding is iets heel anders dan eenheid of verlichting; toestanden die vaak als het spirituele eindstation worden gezien. Daarom eindigt Randolph zijn satsangs met Charaiveti, Charaiveti, en Gate Gate... Beide betekenen: ‘Ga verder, ga voorbij, land nergens, trek geen conclusies’. Expandeer de Oneindigheid in....

SATSANGS.NL | OVER RANDOLPH

The traditie… Randolph geeft de essentie van twee tradities door. Van Selvarajan Yesudian - een leerling van Vivekananda en Sri Ramana Maharshi en één van de eerste yogi’s die in de jaren vijftig naar Europa kwam - ontving hij op jonge leeftijd de Hart-transmissie. Via Alexander Smit, van de Navnath Sampradaya, ontwaakte zijn directheid. Het spontaan samenvallen van deze twee tradities is een bijzondere combinatie die de teachings zowel ongelofelijk direct, stil, mysterieus, intens, als puur en liefdevol maken. Randolph is vader van 4 kinderen en geeft nu 10 jaar Satsang in Bilthoven, Amsterdam, België, op Ibiza, Mallorca en Menorca.
Satsang met Randolph |  menorca Satsang met Randolph |  vlucht van de adelaar

RANDOLPH | THE TRANSMISSION OF HEART AND SPACE

ATSANGS.NL | TRADITIES

Over Randolph… In 1987 ontmoette Randolph de Nederlandse Advaita Vedanta leermeester Alexander Smit, een directe leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Na drie jaar intensief contact realiseerde hij op 31-jarige leeftijd wie hij is en altijd geweest was. Met de ontdekking van zijn Ware Natuur eindigde zijn zoektocht en begon zijn ‘realisatietocht’. In de jaren die volgden werd hij door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst. Dit was, zoals hij zelf omschrijft, “een zeven jaar lang durend proces waarin op organische wijze iedere aandachtsvorm werd opgenomen in het Hart, om uiteindelijk daarin volledig en definitief verloren te raken en als het Stralende te herrijzen. Via de realisaties van eenheid en het Absolute openbaarde zich uiteindelijk de Bevrijding. Deze uiteindelijke Bevrijding is iets heel anders dan eenheid of verlichting; toestanden die vaak als het spirituele eindstation worden gezien. Daarom eindigt Randolph zijn satsangs met Charaiveti, Charaiveti, en Gate Gate... Beide betekenen: ‘Ga verder, ga voorbij, land nergens, trek geen conclusies’. Expandeer de Oneindigheid in....
De traditie… Randolph geeft de essentie van twee tradities door. Van Selvarajan Yesudian - een leerling van Vivekananda en Sri Ramana Maharshi en één van de eerste yogi’s die in de jaren vijftig naar Europa kwam - ontving hij op jonge leeftijd de Hart-transmissie. Via Alexander Smit, van de Navnath Sampradaya, ontwaakte zijn directheid. Het spontaan samenvallen van deze twee tradities is een bijzondere combinatie die de teachings zowel ongelofelijk direct, stil, mysterieus, intens, als puur en liefdevol maken. Randolph is vader van 4 kinderen en geeft nu 10 jaar Satsang in Bilthoven, Amsterdam, België, op Ibiza, Mallorca en Menorca.
Satsang met Randolph |  menorca Satsang met Randolph |  vlucht van de adelaar

SATSANGS.NL | OVER RANDOLPH

RANDOLPH | THE TRANSMISSION OF HEART AND SPACE

SATSANGS.NL | TRADITIES

Over Randolph… In 1987 ontmoette Randolph de Nederlandse Advaita Vedanta leermeester Alexander Smit, een directe leerling van Sri Nisargadatta Maharaj. Na drie jaar intensief contact realiseerde hij op 31-jarige leeftijd wie hij is en altijd geweest was. Met de ontdekking van zijn Ware Natuur eindigde zijn zoektocht en begon zijn ‘realisatietocht’. In de jaren die volgden werd hij door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst. Dit was, zoals hij zelf omschrijft, “een zeven jaar lang durend proces waarin op organische wijze iedere aandachtsvorm werd opgenomen in het Hart, om uiteindelijk daarin volledig en definitief verloren te raken en als het Stralende te herrijzen. Via de realisaties van eenheid en het Absolute openbaarde zich uiteindelijk de Bevrijding. Deze uiteindelijke Bevrijding is iets heel anders dan eenheid of verlichting; toestanden die vaak als het spirituele eindstation worden gezien. Daarom eindigt Randolph zijn satsangs met Charaiveti, Charaiveti, en Gate Gate... Beide betekenen: ‘Ga verder, ga voorbij, land nergens, trek geen conclusies’. Expandeer de Oneindigheid in....
Satsang met Randolph |  menorca Satsang met Randolph |  vlucht van de adelaar
The traditie… Randolph geeft de essentie van twee tradities door. Van Selvarajan Yesudian - een leerling van Vivekananda en Sri Ramana Maharshi en één van de eerste yogi’s die in de jaren vijftig naar Europa kwam - ontving hij op jonge leeftijd de Hart-transmissie. Via Alexander Smit, van de Navnath Sampradaya, ontwaakte zijn directheid. Het spontaan samenvallen van deze twee tradities is een bijzondere combinatie die de teachings zowel ongelofelijk direct, stil, mysterieus, intens, als puur en liefdevol maken. Randolph is vader van 4 kinderen en geeft nu 10 jaar Satsang in Bilthoven, Amsterdam, België, op Ibiza, Mallorca en Menorca.

SATSANGS.NL | OVER RANDOLPH

RANDOLPH | THE TRANSMISSION OF HEART AND SPACE

SATSANGS.NL | TRADITIES

Aanwezige: “Wat gebeurde er tijdens jou zoektocht?” Randolph: “Ik wist dat wat ik zocht er al die tijd moest zijn, maar om de één of andere manier kon ik er niet bij of naartoe... In een poging de sleutel te vinden ging ik psychologie studeren. Daar sprak men over ‘piekervaringen’. Uit onderzoek bleek dat een mensenleven slechts een handjevol piekervaringen kende… In mijn bestaan waren dat: die ene zonsondergang aan het strand, het moment dat mijn eerste leermeester Selvarajan Yesudian me in de ogen keek, de geboorte van mijn kinderen... Ik zag om mij heen dat de meeste mensen genoegen namen met dit handje vol piek-momenten. Mijn omgeving en de maatschappij probeerden mij ervan te overtuigen dat het niet reëel was, maar op de één of andere manier wist ik dat deze ongefilterde ‘naaktheid’ ergens permanent bestond en niet aan verandering onderhevig was. Ik zag dat mensen op allerlei manieren aan de dagelijkse sleur probeerden te ontsnappen. Ik zag ze in ontkenning gaan en het leven vermijden of zich juist in allerlei fantasieën onderdompelen. Ik verbaasde me over hoe het merendeel der mensen hun leegte probeerde op te vullen met allerlei geld- en machtsmiddelen of spirituele aandachtstrategieën en - als dat niet lukte of toch geen wezenlijke bevrediging gaf - naar allerlei geestverruimende middelen grepen of zich in ‘seks, drugs en rock & roll’ storten. Op de één of andere manier wist ik dat ervaringen, opluchting of compensatie helemaal niets te maken hadden met het wezenlijke geluk dat altijd Is. Maar de grote vraag was hoe een mens weer de weg terug vindt… Mijn aandacht zwierf over the face of the earth om aan mijn verlangen tegemoet te komen en zocht ik naar mensen die mij konden helpen. De meeste ‘leraren’ probeerden mij ervan te overtuigen dat ik van alles moest gaan doen: werken aan ‘mezelf’, aannemen dat er iets in me niet goed was en dit vervolgens bestrijden, proberen zonder gedachten te zijn, onthouding, via ontspanning ontkrampt raken, mediteren... Maar ik zocht iets dat onschuldig, naakt, direct toegankelijk en moeiteloos was en niets uitsloot. Ergens voelde ik ook dat voor mij het antwoord juist lag in de totale aanvaarding van het volle leven. Uiteindelijk ontmoette ik verschillende waarachtige leermeesters... Zij lieten me zien dat ik door mijn indirectheid er vanuit ging dat ik niet direct in en vanuit het Licht leefde en hier compleet overheen keek en voelde. Zij toonde me dat ik in een collectieve zinsbegoocheling was getrapt en lieten me ervaren ‘dat mijn zoeken plaats vindt in het Gezochte’! De grote zoektocht der mensheid is volledig gebaseerd op het overkijken en overvoelen van wat er onmiddellijk is en wat het meest voor de hand ligt. Zij lieten me onder ogen komen dat alle menselijke ‘doelgerichtheden’, ‘motivatie-systemen’ en ‘zoekbewegingen’ gebaseerd zijn op het vermijden van wat Is, om vervolgens via het uitgangspunt van ‘gebrek en problematiek’ in eindeloze gangenstelsels en mystificatie verloren te raken. ‘Zoeken’ - opereren vanuit gebrek en problematiek - ontstaat juist vanuit de verwarringen van de mind en liet mij juist over Waarheid heen kijken en voelen. Deze waarachtigen maakten me duidelijk dat de eerste stap in mijn realisatietocht onmiddellijk in en vanuit Vrijheid en Waarheid moest beginnen. Anders was mijn zoektocht slechts gebaseerd op wat zij noemden: excercises in selfdeception... Wilde ik het Lichtpad volgen dan moest ik ook direct vanuit het onmiddellijke Licht beginnen! Door de teachings en begeleiding ontdekte ik langzaam maar zeker de wetmatigheden die aan de basis lagen van wat aanvankelijk een mysterieuze verschuiving van perspectief leek. Ik ervoer de wereld en mijn realiteit steeds meer door totaal andere ogen. Dat wat via tv, het internet, de kranten, het massa-bewustzijn en zelfs de spirituele systemen tentoon-gespreid werd en waardoor de mensen om mij heen totaal in beslag genomen waren, had niets met de sublieme, tedere en liefdevolle onmiddellijke openbaringen van wat altijd Is, te maken. Ik ontwaakte meer en meer uit de droom die ‘het leven’ werd genoemd en werd steeds minder heen en weer geslingerd door het krachtenspel. In de jaren die volgden werd ik met hulp van mijn leermeesters door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst, totdat - via de realisaties van ontwaken in Eenheid en Verlichting - de uiteindelijke Bevrijding zich openbaarde...” Bezoeker: “Je spreekt in je Satsangs over dingen als ‘inwijding’, ‘het Stralende’ en ‘het betreden van Het Koninkrijk’, ik moet even wennen aan die termen…” Randolph: “In iedere cultuur hebben ze hier hun eigen woorden voor, en ze kunnen verschillende invalshoeken uitdrukken. Bijvoorbeeld via de invalshoek ‘identiteit’, spreekt men over God of Brahman, maar dan krijg je al snel dat gedoe met het ‘buiten’ of ‘binnen’ jezelf plaatsen van een opperwezen of een almacht. Via de invalshoek van ‘staten’ spreekt men bijvoorbeeld over eenheid en verlichting. Maar via de mind met al zijn machtsspelletjes krijg je dan weer dat die staten geclaimd worden. En dat mondt bijna altijd uit in mind-realisaties (door split-mind schijnbaar geclaimde realisaties) en esoterische discussies. Waar ik naar verwijs is altijd een machtsloze en claimloze vrije Realiteit. In bijvoorbeeld de joods-christe-lijke traditie gebruikt men de metafoor van Het Koninkrijk Gods om naar deze realiteit te verwijzen. Helaas is deze verwijzing door de eeuwen heen beladen geraakt en op een bepaalde manier ingeburgerd. Daarmee is de zuivere verwijzing verloren geraakt en omgeven door massa’s ideeën, overtuigingen, onwaarheiden, verzinsels en spiritueel kinderlijke fantasieën. Mensen kunnen vanuit verwarring of vanuit een machttrip zich deze realiteit ook weer gaan toe-eigenen. Termen als Verlichting en Zelfrealisatie worden tegenwoordig ook te pas en te onpas gebruikt; ik spreek daarom over de uiteindelijke Bevrijding als dat wat nog aan verlichting voorbij gaat. En omdat godsdienstige en spirituele termen en verwijzingen ook regelmatig hun werkelijke kracht verliezen, probeer ik je hier een kans te geven alles weer fris te kunnen benaderen en gebruik ik een verwijzing die je waarschijnlijk nog niet kent: Satya; het Stille hartcentrum van de cycloon. Satya is een term uit het Sanskriet en betekent het stralende, het zuivere, het Uiteindelijke, vooraf aan emissie en weerstandskracht, vooraf aan het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde. Via het Stille hart-centrum van de cycloon ontdek je de mogelijkheid van een turbulent bestaan in absolute Stilte. Door hier in Satsang direct in het stille centrum te schouwen, openbaart zich je Ware Natuur. In India noemt men dat Aparoksha Anubhuti: de onmiddellijke herkenning. De onmiddellijke herkenning, of de herkenning van het Onmiddellijke, gebeurt bij een waarachtig leermeester niet door vragen te beantwoorden; hij brengt realisatie over. De mind in zijn eindeloze creativiteit kan vanuit oneindig veel optieken vragen blijven stellen en naar antwoorden verlangen. Misschien dat je tegenwoordig in bepaalde spirituele zettingen gewend bent geraakt aan iemand die zich opwerpt als autoriteit om je vragen te beantwoorden. Ik noem dit het vraag-en-antwoord-bardo. Maar de levende Waarheid is autoriteitloos: je kunt het niet raadplegen over hoe je moet leven. Het kenmerk van de levende Waarheid is juist dat je er niets aan kunt ontlenen. Zoveel vrijheid moet je wel aankunnen. Alle referenties, projecties en bespiegelingen vallen er in weg. Dit neemt niet weg dat je hier in een enorme levendige intensiteit verkeert.”
SATSANGS.NL | MEER OVER RANDOLPH
Satsangs.nl | Randolph Satsangs.nl | het Schitterende

RANDOLPH | REALIZATIE VERHAAL

SATSANGS.NL | MEER OVER RANDOLPH
Satsang logo
Aanwezige: “Wat gebeurde er tijdens jou zoektocht?” Randolph: “Ik wist dat wat ik zocht er al die tijd moest zijn, maar om de één of andere manier kon ik er niet bij of naartoe... In een poging de sleutel te vinden ging ik psychologie studeren. Daar sprak men over ‘piekervaringen’. Uit onderzoek bleek dat een mensenleven slechts een handjevol piekervaringen kende… In mijn bestaan waren dat: die ene zonsondergang aan het strand, het moment dat mijn eerste leermeester Selvarajan Yesudian me in de ogen keek, de geboorte van mijn kinderen... Ik zag om mij heen dat de meeste mensen genoegen namen met dit handje vol piek-momenten. Mijn omgeving en de maatschappij probeerden mij ervan te overtuigen dat het niet reëel was, maar op de één of andere manier wist ik dat deze ongefilterde ‘naaktheid’ ergens permanent bestond en niet aan verandering onderhevig was. Ik zag dat mensen op allerlei manieren aan de dagelijkse sleur probeerden te ontsnappen. Ik zag ze in ontkenning gaan en het leven vermijden of zich juist in allerlei fantasieën onderdompelen. Ik verbaasde me over hoe het merendeel der mensen hun leegte probeerde op te vullen met allerlei geld- en machtsmiddelen of spirituele aandachtstrategieën en - als dat niet lukte of toch geen wezenlijke bevrediging gaf - naar allerlei geestverruimende middelen grepen of zich in ‘seks, drugs en rock & roll’ storten. Op de één of andere manier wist ik dat ervaringen, opluchting of compensatie helemaal niets te maken hadden met het wezenlijke geluk dat altijd Is. Maar de grote vraag was hoe een mens weer de weg terug vindt… Mijn aandacht zwierf over the face of the earth om aan mijn verlangen tegemoet te komen en zocht ik naar mensen die mij konden helpen. De meeste ‘leraren’ probeerden mij ervan te overtuigen dat ik van alles moest gaan doen: werken aan ‘mezelf’, aannemen dat er iets in me niet goed was en dit vervolgens bestrijden, proberen zonder gedachten te zijn, onthouding, via ontspanning ontkrampt raken, mediteren... Maar ik zocht iets dat onschuldig, naakt, direct toegankelijk en moeiteloos was en niets uitsloot. Ergens voelde ik ook dat voor mij het antwoord juist lag in de totale aanvaarding van het volle leven. Uiteindelijk ontmoette ik verschillende waarachtige leermeesters... Zij lieten me zien dat ik door mijn indirectheid er vanuit ging dat ik niet direct in en vanuit het Licht leefde en hier compleet overheen keek en voelde. Zij toonde me dat ik in een collectieve zinsbegoocheling was getrapt en lieten me ervaren ‘dat mijn zoeken plaats vindt in het Gezochte’! De grote zoektocht der mensheid is volledig gebaseerd op het overkijken en overvoelen van wat er onmiddellijk is en wat het meest voor de hand ligt. Zij lieten me onder ogen komen dat alle menselijke ‘doelgerichtheden’, ‘motivatie-systemen’ en ‘zoekbewegingen’ gebaseerd zijn op het vermijden van wat Is, om vervolgens via het uitgangspunt van ‘gebrek en problematiek’ in eindeloze gangenstelsels en mystificatie verloren te raken. ‘Zoeken’ - opereren vanuit gebrek en problematiek - ontstaat juist vanuit de verwarringen van de mind en liet mij juist over Waarheid heen kijken en voelen. Deze waarachtigen maakten me duidelijk dat de eerste stap in mijn realisatietocht onmiddellijk in en vanuit Vrijheid en Waarheid moest beginnen. Anders was mijn zoektocht slechts gebaseerd op wat zij noemden: excercises in selfdeception... Wilde ik het Lichtpad volgen dan moest ik ook direct vanuit het onmiddellijke Licht beginnen! Door de teachings en begeleiding ontdekte ik langzaam maar zeker de wetmatigheden die aan de basis lagen van wat aanvankelijk een mysterieuze verschuiving van perspectief leek. Ik ervoer de wereld en mijn realiteit steeds meer door totaal andere ogen. Dat wat via tv, het internet, de kranten, het massa- bewustzijn en zelfs de spirituele systemen tentoon-gespreid werd en waardoor de mensen om mij heen totaal in beslag genomen waren, had niets met de sublieme, tedere en liefdevolle onmiddellijke openbaringen van wat altijd Is, te maken. Ik ontwaakte meer en meer uit de droom die ‘het leven’ werd genoemd en werd steeds minder heen en weer geslingerd door het krachtenspel. In de jaren die volgden werd ik met hulp van mijn leermeesters door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst, totdat - via de realisaties van ontwaken in Eenheid en Verlichting - de uiteindelijke Bevrijding zich openbaarde...” Bezoeker: “Je spreekt in je Satsangs over dingen als ‘inwijding’, ‘het Stralende’ en ‘het betreden van Het Koninkrijk’, ik moet even wennen aan die termen…” Randolph: “In iedere cultuur hebben ze hier hun eigen woorden voor, en ze kunnen verschillende invalshoeken uitdrukken. Bijvoorbeeld via de invalshoek ‘identiteit’, spreekt men over God of Brahman, maar dan krijg je al snel dat gedoe met het ‘buiten’ of ‘binnen’ jezelf plaatsen van een opperwezen of een almacht. Via de invalshoek van ‘staten’ spreekt men bijvoorbeeld over eenheid en verlichting. Maar via de mind met al zijn machtsspelletjes krijg je dan weer dat die staten geclaimd worden. En dat mondt bijna altijd uit in mind-realisaties (door split-mind schijnbaar geclaimde realisaties) en esoterische discussies. Waar ik naar verwijs is altijd een machtsloze en claimloze vrije Realiteit. In bijvoorbeeld de joods-christe- lijke traditie gebruikt men de metafoor van Het Koninkrijk Gods om naar deze realiteit te verwijzen. Helaas is deze verwijzing door de eeuwen heen beladen geraakt en op een bepaalde manier ingeburgerd. Daarmee is de zuivere verwijzing verloren geraakt en omgeven door massa’s ideeën, overtuigingen, onwaarheiden, verzinsels en spiritueel kinderlijke fantasieën. Mensen kunnen vanuit verwarring of vanuit een machttrip zich deze realiteit ook weer gaan toe-eigenen. Termen als Verlichting en Zelfrealisatie worden tegenwoordig ook te pas en te onpas gebruikt; ik spreek daarom over de uiteindelijke Bevrijding als dat wat nog aan verlichting voorbij gaat. En omdat godsdienstige en spirituele termen en verwijzingen ook regelmatig hun werkelijke kracht verliezen, probeer ik je hier een kans te geven alles weer fris te kunnen benaderen en gebruik ik een verwijzing die je waarschijnlijk nog niet kent: Satya; het Stille hartcentrum van de cycloon. Satya is een term uit het Sanskriet en betekent het stralende, het zuivere, het Uiteindelijke, vooraf aan emissie en weerstandskracht, vooraf aan het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde. Via het Stille hart-centrum van de cycloon ontdek je de mogelijkheid van een turbulent bestaan in absolute Stilte. Door hier in Satsang direct in het stille centrum te schouwen, openbaart zich je Ware Natuur. In India noemt men dat Aparoksha Anubhuti: de onmiddellijke herkenning. De onmiddellijke herkenning, of de herkenning van het Onmiddellijke, gebeurt bij een waarachtig leermeester niet door vragen te beantwoorden; hij brengt realisatie over. De mind in zijn eindeloze creativiteit kan vanuit oneindig veel optieken vragen blijven stellen en naar antwoorden verlangen. Misschien dat je tegenwoordig in bepaalde spirituele zettingen gewend bent geraakt aan iemand die zich opwerpt als autoriteit om je vragen te beantwoorden. Ik noem dit het vraag- en-antwoord-bardo. Maar de levende Waarheid is autoriteitloos: je kunt het niet raadplegen over hoe je moet leven. Het kenmerk van de levende Waarheid is juist dat je er niets aan kunt ontlenen. Zoveel vrijheid moet je wel aankunnen. Alle referenties, projecties en bespiegelingen vallen er in weg. Dit neemt niet weg dat je hier in een enorme levendige intensiteit verkeert.”
Satsangs.nl | het Schitterende Satsangs.nl | Randolph

RANDOLPH | REALIZATIE VERHAAL

SATSANGS.NL | MEER OVER RANDOLPH
Satsang logo
Aanwezige: “Wat gebeurde er tijdens jou zoektocht?” Randolph: “Ik wist dat wat ik zocht er al die tijd moest zijn, maar om de één of andere manier kon ik er niet bij of naartoe... In een poging de sleutel te vinden ging ik psychologie studeren. Daar sprak men over ‘piekervaringen’. Uit onderzoek bleek dat een mensenleven slechts een handjevol piekervaringen kende… In mijn bestaan waren dat: die ene zonsondergang aan het strand, het moment dat mijn eerste leermeester Selvarajan Yesudian me in de ogen keek, de geboorte van mijn kinderen... Ik zag om mij heen dat de meeste mensen genoegen namen met dit handje vol piek-momenten. Mijn omgeving en de maatschappij probeerden mij ervan te overtuigen dat het niet reëel was, maar op de één of andere manier wist ik dat deze ongefilterde ‘naaktheid’ ergens permanent bestond en niet aan verandering onderhevig was. Ik zag dat mensen op allerlei manieren aan de dagelijkse sleur probeerden te ontsnappen. Ik zag ze in ontkenning gaan en het leven vermijden of zich juist in allerlei fantasieën onderdompelen. Ik verbaasde me over hoe het merendeel der mensen hun leegte probeerde op te vullen met allerlei geld- en machtsmiddelen of spirituele aandachtstrategieën en - als dat niet lukte of toch geen wezenlijke bevrediging gaf - naar allerlei geestverruimende middelen grepen of zich in ‘seks, drugs en rock & roll’ storten. Op de één of andere manier wist ik dat ervaringen, opluchting of compensatie helemaal niets te maken hadden met het wezenlijke geluk dat altijd Is. Maar de grote vraag was hoe een mens weer de weg terug vindt… Mijn aandacht zwierf over the face of the earth om aan mijn verlangen tegemoet te komen en zocht ik naar mensen die mij konden helpen. De meeste ‘leraren’ probeerden mij ervan te overtuigen dat ik van alles moest gaan doen: werken aan ‘mezelf’, aannemen dat er iets in me niet goed was en dit vervolgens bestrijden, proberen zonder gedachten te zijn, onthouding, via ontspanning ontkrampt raken, mediteren... Maar ik zocht iets dat onschuldig, naakt, direct toegankelijk en moeiteloos was en niets uitsloot. Ergens voelde ik ook dat voor mij het antwoord juist lag in de totale aanvaarding van het volle leven. Uiteindelijk ontmoette ik verschillende waarachtige leermeesters... Zij lieten me zien dat ik door mijn indirectheid er vanuit ging dat ik niet direct in en vanuit het Licht leefde en hier compleet overheen keek en voelde. Zij toonde me dat ik in een collectieve zinsbegoocheling was getrapt en lieten me ervaren ‘dat mijn zoeken plaats vindt in het Gezochte’! De grote zoektocht der mensheid is volledig gebaseerd op het overkijken en overvoelen van wat er onmiddellijk is en wat het meest voor de hand ligt. Zij lieten me onder ogen komen dat alle menselijke ‘doelgerichtheden’, ‘motivatie- systemen’ en ‘zoekbewegingen’ gebaseerd zijn op het vermijden van wat Is, om vervolgens via het uitgangspunt van ‘gebrek en problematiek’ in eindeloze gangenstelsels en mystificatie verloren te raken. ‘Zoeken’ - opereren vanuit gebrek en problematiek - ontstaat juist vanuit de verwarringen van de mind en liet mij juist over Waarheid heen kijken en voelen. Deze waarachtigen maakten me duidelijk dat de eerste stap in mijn realisatietocht onmiddellijk in en vanuit Vrijheid en Waarheid moest beginnen. Anders was mijn zoektocht slechts gebaseerd op wat zij noemden: excercises in selfdeception... Wilde ik het Lichtpad volgen dan moest ik ook direct vanuit het onmiddellijke Licht beginnen! Door de teachings en begeleiding ontdekte ik langzaam maar zeker de wetmatigheden die aan de basis lagen van wat aanvankelijk een mysterieuze verschuiving van perspectief leek. Ik ervoer de wereld en mijn realiteit steeds meer door totaal andere ogen. Dat wat via tv, het internet, de kranten, het massa- bewustzijn en zelfs de spirituele systemen tentoon-gespreid werd en waardoor de mensen om mij heen totaal in beslag genomen waren, had niets met de sublieme, tedere en liefdevolle onmiddellijke openbaringen van wat altijd Is, te maken. Ik ontwaakte meer en meer uit de droom die ‘het leven’ werd genoemd en werd steeds minder heen en weer geslingerd door het krachtenspel. In de jaren die volgden werd ik met hulp van mijn leermeesters door alle klassieke valkuilen van de mind geloodst, totdat - via de realisaties van ontwaken in Eenheid en Verlichting - de uiteindelijke Bevrijding zich openbaarde...” Bezoeker: “Je spreekt in je Satsangs over dingen als ‘inwijding’, ‘het Stralende’ en ‘het betreden van Het Koninkrijk’, ik moet even wennen aan die termen…” Randolph: “In iedere cultuur hebben ze hier hun eigen woorden voor, en ze kunnen verschillende invalshoeken uitdrukken. Bijvoorbeeld via de invalshoek ‘identiteit’, spreekt men over God of Brahman, maar dan krijg je al snel dat gedoe met het ‘buiten’ of ‘binnen’ jezelf plaatsen van een opperwezen of een almacht. Via de invalshoek van ‘staten’ spreekt men bijvoorbeeld over eenheid en verlichting. Maar via de mind met al zijn machtsspelletjes krijg je dan weer dat die staten geclaimd worden. En dat mondt bijna altijd uit in mind- realisaties (door split-mind schijnbaar geclaimde realisaties) en esoterische discussies. Waar ik naar verwijs is altijd een machtsloze en claimloze vrije Realiteit. In bijvoorbeeld de joods-christe-lijke traditie gebruikt men de metafoor van Het Koninkrijk Gods om naar deze realiteit te verwijzen. Helaas is deze verwijzing door de eeuwen heen beladen geraakt en op een bepaalde manier ingeburgerd. Daarmee is de zuivere verwijzing verloren geraakt en omgeven door massa’s ideeën, overtuigingen, onwaarheiden, verzinsels en spiritueel kinderlijke fantasieën. Mensen kunnen vanuit verwarring of vanuit een machttrip zich deze realiteit ook weer gaan toe- eigenen. Termen als Verlichting en Zelfrealisatie worden tegenwoordig ook te pas en te onpas gebruikt; ik spreek daarom over de uiteindelijke Bevrijding als dat wat nog aan verlichting voorbij gaat. En omdat godsdienstige en spirituele termen en verwijzingen ook regelmatig hun werkelijke kracht verliezen, probeer ik je hier een kans te geven alles weer fris te kunnen benaderen en gebruik ik een verwijzing die je waarschijnlijk nog niet kent: Satya; het Stille hartcentrum van de cycloon. Satya is een term uit het Sanskriet en betekent het stralende, het zuivere, het Uiteindelijke, vooraf aan emissie en weerstandskracht, vooraf aan het gemanifesteerde en het ongemanifesteerde. Via het Stille hart-centrum van de cycloon ontdek je de mogelijkheid van een turbulent bestaan in absolute Stilte. Door hier in Satsang direct in het stille centrum te schouwen, openbaart zich je Ware Natuur. In India noemt men dat Aparoksha Anubhuti: de onmiddellijke herkenning. De onmiddellijke herkenning, of de herkenning van het Onmiddellijke, gebeurt bij een waarachtig leermeester niet door vragen te beantwoorden; hij brengt realisatie over. De mind in zijn eindeloze creativiteit kan vanuit oneindig veel optieken vragen blijven stellen en naar antwoorden verlangen. Misschien dat je tegenwoordig in bepaalde spirituele zettingen gewend bent geraakt aan iemand die zich opwerpt als autoriteit om je vragen te beantwoorden. Ik noem dit het vraag- en-antwoord-bardo. Maar de levende Waarheid is autoriteitloos: je kunt het niet raadplegen over hoe je moet leven. Het kenmerk van de levende Waarheid is juist dat je er niets aan kunt ontlenen. Zoveel vrijheid moet je wel aankunnen. Alle referenties, projecties en bespiegelingen vallen er in weg. Dit neemt niet weg dat je hier in een enorme levendige intensiteit verkeert.”
Satsangs.nl | het Schitterende Satsangs.nl | Randolph

RANDOLPH | REALIZATIE VERHAAL

|
|
|
|
|
|

SATSANGS.NL | SATSANG LOCATIES

SATSANG | IBIZA
SATSANG | MALLORCA
SATSANG | MENORCA
SATSANG | CANARISCHE EILLANDEN
Bilthoven (Utrecht) Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche Lage Vuursche Amsterdam Amsterdam Schiermonnikoog Schiermonnikoog Zutphen Zutphen Mechelen (België) Mechelen (België) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje)
|
|
Ibiza (Spanje) Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) Mallorca (Spanje)
|
Menorca (Spanje) Menorca (Spanje)
|
|
Satsangs.nl Ibiza Es Vedra Satsangs.nl Majorca | Port de Pollenca Satsangs.nl Menorca | strandsatsang Satsangs.nl | Canarische eilanden moonlicht Satsangs.nl | Ibiza | beach satsang Satsangs | Mallorca | oceaan Satsangs.nl | Menorca | klaprozen Satsangs.nl | Canarische eilanden zonlicht Satsangs.nl | Ibiza | flowerpower Satsangs | Mallorca | middageten Satsangs.nl | Menorca | Randolph Satsangs.nl | Canarische eilanden | grashalmen Satsangs.nl | Ibiza | Es Vedra magic Satsangs.nl | Mallorca | oogverblindende bloesem Satsangs.nl | Menorca | maan satsang Satsangs.nl | Canarische eilanden | paardebloemen Satsangs.nl | Ibiza | dinner at Es Vedra Satsangs.nl | Mallorca | blue lagoon Satsangs.nl | Menorca | Avadhuta teachings Satsangs.nl | Canarische eilanden | ganzen
SATSANG | IBIZA
SATSANG | MALLORCA
SATSANG | MENORCA
SATSANG | CANARISCHE EILANDEN
SATSANG | CANARISCHE EILLANDEN (Kijk op de webpagina)
|
|
|
|
|
|
Bilthoven (Utrecht) Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche Lage Vuursche Amsterdam Amsterdam Schiermonnikoog Schiermonnikoog Zutphen Zutphen Mechelen (België) Mechelen (België) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje)
|
|
Ibiza (Spanje) Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) Mallorca (Spanje)
|
Menorca (Spanje) Menorca (Spanje)
|
|
SATSANG | IBIZA
SATSANG | MALLORCA
SATSANG | MENORCA
SATSANG | CANARISCHE EILANDEN
Satsangs.nl | Benirras | Ibiza Satsangs.nl Majorca | Port de Pollenca Satsangs.nl Menorca | strandsatsang Satsangs.nl | Canarische eilanden moonlicht Satsangs.nl | Ibiza | beach satsang Satsangs | Mallorca | oceaan Satsangs.nl | Menorca | klaprozen Satsangs.nl | Canarische eilanden zonlicht Satsangs.nl | Ibiza | flowerpower Satsangs | Mallorca | middageten Satsangs.nl | Menorca | Randolph Satsangs.nl | Canarische eilanden | grashalmen Satsangs.nl | Ibiza | Es Vedra magic Satsangs.nl | Mallorca | oogverblindende bloesem Satsangs.nl | Menorca | maan satsang Satsangs.nl | Canarische eilanden | paardebloemen Satsangs.nl | Ibiza | dinner at Es Vedra Satsangs.nl | Mallorca | blue lagoon Satsangs.nl | Menorca | Avadhuta teachings Satsangs.nl | Canarische eilanden | ganzen
SATSANG | IBIZA
SATSANG | MALLORCA
SATSANG | MENORCA
SATSANG | CANARISCHE EILANDEN
SATSANG | CANARISCHE EILLANDEN (Kijk op de webpagina)

SATSANGS.NL | SATSANG LOCATIES

INTRODUCCION
|
|
|
|
|
|
Bilthoven (Utrecht) Bilthoven (Utrecht) Lage Vuursche Lage Vuursche Amsterdam Amsterdam Schiermonnikoog Schiermonnikoog Zutphen Zutphen Mechelen (België) Mechelen (België) Canarische eilanden (Spanje) Canarische eilanden (Spanje)
|
Ibiza (Spanje) Ibiza (Spanje) Mallorca (Spanje) Mallorca (Spanje)
|
Menorca (Spanje) Menorca (Spanje)
|
|
SATSANG | IBIZA
Satsangs.nl | Benirras | Ibiza Satsangs.nl | Es Vedra | Majorca Satsangs.nl | Menorca Satsangs.nl | Canarische eilanden
SATSANG | MALLORCA
SATSANG | MENORCA
SATSANG | CANARISCHE EILANDEN

SATSANGS.NL | SATSANG LOCATIES

Advaita vision Navnath Sampradaya

SATSANGS.NL | DE LINEAGE VAN DE NAVNATH SAMPRADAYA

SATSANG.ES | LOCATIES
Advaita vision Navnath Sampradaya

SATSANGS.NL | DE LINEAGE VAN DE NAVNATH SAMPRADAYA

Advaita vision Navnath Sampradaya

SATSANGS.NL | DE LINEAGE VAN DE NAVNATH SAMPRADAYA

SATSANGS.NL | DE TRANSMISSIE VAN HET HART

Satsang with Randolph Heart transmission lineage
Satsang with Randolph Heart transmission lineage

SATSANGS.NL | DE TRANSMISSIE VAN HET HART

Satsang with Randolph Heart transmission lineage

SATSANGS.NL | DE TRANSMISSIE VAN HET HART

SATSANGS.NL | AGENDA

Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Bilthoven of Lage Vuursche Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
AGENDA | SATSANG.ES
Satsang logo
Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres: Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…

SATSANGS.NL | AGENDA

Open Satsang met Randolph. Elke woensdag- en zondag-avond Adres: Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland Tijd: 19.30 - 22.00 uur, De deur is open om 19.00 uur…

SATSANGS.NL | AGENDA

Satsangs.nl Mallorca

CONTACT VOOR SATSANG

Satsangs.nl

Satsang met Randolph

De kracht van Liefde...

Satsangs.nl, Satsang.earth, Satsang.es, Satyasatsang.nl, Satsang.eu, Satsang.uk Satsangs.de & Open Satsang Pimpelmeeslaan 1 3722 CS, Bilthoven, Nederland Tel. 0031 (o)644984027
Satsangs.nl | Paardebloempluisje
Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan en geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. De aanmelding gebeurt door op onderstaande knop te drukken. Op Satsang.earth staat vervolgens een aanmeld-formulier dat je kunt invullen.

Locaties satsang met Randolph

Satya satsang logo

SATSANGS.NL | SATSANG ADRES

SATSANGS.NL | GOOGLE MAPS

Aanmelden voor Satsang

Satsangs.nl | Paardebloempluisje Satsangs.nl Mallorca

CONTACT VOOR SATSANG

Satsangs.nl, Satsang.earth, Satsang.es, Satyasatsang.nl, Satsang.eu, Satsang.uk & Open Satsang Pimpelmeeslaan 1 3722 CS, Bilthoven, Nederland Tel. 0031 (o)644984027

Satsangs.nl

Satsang met Randolph

De kracht van Liefde...

Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan en geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. De aanmelding gebeurt door op onderstaande knop te drukken. Op Satsang.earth staat vervolgens een aanmeld-formulier dat je kunt invullen.
Satya satsang logo

SATSANGS.NL | SATSANG ADRES

SATSANGS.NL | GOOGLE MAPS

Aanmelden voor Satsang

Locaties satsang met Randolph

Satsangs.nl | Paardebloempluisje
Satsangs.nl, Satsang.earth, Satsang.es, Satyasatsang.nl, Satsang.eu, Satsang.uk Satsangs.de & Open Satsang Pimpelmeeslaan 1 3722 CS, Bilthoven, Nederland Tel. 0031 (o)644984027
Satsangs.nl Mallorca

Satsangs.nl

Satsang met Randolph

De kracht van Liefde...

Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan en geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken. De aanmelding gebeurt door op onderstaande knop te drukken. Op Satsang.earth staat vervolgens een aanmeld-formulier dat je kunt invullen.
Satya satsang logo

CONTACT VOOR SATSANG

SATSANGS.NL | SATSANG ADRES

SATSANGS.NL | GOOGLE MAPS

Aanmelden voor Satsang

Locaties satsang met Randolph

REGISTREREN
Aanmelden voor Satsang Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken.
Open Satsang met Randolph Elke woensdag- en zondag-avond Bilthoven / Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
satsang eagle gold Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | Video Video Tradities Tradities Meester Cheng Meester Cheng Intensives Intensives Journal Journal | | | Home Home |
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Sociale media Facebook
Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
REGISTREREN
Agenda Agenda Contact Contact Blog Blog Randolph Randolph | | | | Video Video Tradities Tradities Meester Cheng Meester Cheng Intensives Intensives Journal Journal | | | Home Home | Lab
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Sociale media Facebook
Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold
©: Opensatsang, Satyasatsang.nl, Satsang.earth, satsang.es
Wil je één van de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang-weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan. Geef aan welke bijeenkomst je wilt bezoeken.

Open Satsang met Randolph

Elke woensdag- en zondag-avond Adres en tijden Bilthoven of Lage Vuursche (Provincie Utrecht), Nederland Tijd: 19.30 - 22.30 uur, De deur is open om 19.00 uur…
Satsang eagle gold

Aanmelden voor Satsang

REGISTREREN
Telefoon: 0031 (0)6 44984027
Satsang logo gold
Informatie Agenda Contact Pimpelmeeslaan 1, 3722 CS, Bilthoven, Nederland. Overigen satsang-websites- en-boeken
Meester Cheng maan stempel gold Meester Cheng zon stempel gold Meester Cheng eclips stempel gold
Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.
Satsang golden eagle

Aanmelden voor Satsang

Wil je de Satsang-avonden, Satsang-dagen, Satsang- weekends, Satsang-weken of Darshans met Randolph bezoeken, meld je dan aan.